Scoutsamling på St James


SkolbarnAfrika  är en ideell svensk organisation.

SkolbarnAfrikas mål är att hjälpa barn och ungdomar från kåkstäder runt Kapstaden till utbildning, praktisk ansvarsträning och social fostran.  

Det unika med  SkolbarnAfrika är att varje insamlad krona oavkortat går till hjälp- verksamheten. Om du skänker 100 kr kommer 100 kr fram! Revisionsföretaget KPMG granskar årligen SkolbarnAfrikas ekonomi.
    Scoutsamling i  kåkstaden Delft (WP6), med  SkolbarnAfrikas ordförande

Skattereduktion för gåvor


I juli 2019 blev Föreningen SkolbarnAfrika, som första organisation i landet, godkänd av skatteverket som gåvomottagare.  Det gäller den av riksdagen återförinförda skattereduktion fr.o.m. den 1 juli 2019. Det innebär att alla gåvor till social verksamhet ger givaren en skattreduktion.


En gåva måste uppgå till minst 200 kr per tillfälle. Under ett år skall den sammanlagda gåvan vara minst 2 000 kr. Skattereduktionen är 25 % av skänkt belopp och högst 1 500 kr per år. SkolbarnAfrika skickar årligen ut kontroll-uppgifter till såväl skatteverket som de enskilda givarna. 

Välkommen till SkolbarnAfrika.
BREAKING NEWS
  CORONAN slår hårt mot Sydafrikas fattiga.
  Nu behövs pengar till mat och förnödenheter.
 Ge ett bidrag till vårt nya projekt MAT

Pathfinder är den organisation i Sydafrika som vi arbetar genom.


Länk till Pathfinders hemsida: pathfinderministries.org