Välkommen till SkolbarnAfrika

Några av SkolbarnAfrikas ungdomar vid en samling i Delft tillsammans med föreningens ordförande

SkolbarnAfrika är en svensk ideell organisation som bildades i mars 2011.


SkolbarnAfrikas mål är att hjälpa barn, ungdomar och utsatta i Sydafrika som lever under svåra sociala förhållanden och i fattigdom.


SkolbarnAfrika bedriver sitt arbete i kåkstäderna runt Kapstaden med utgångspunkt från grundläggande värderingar som bygger på en kristen männi­skosyn.

Det unika med SkolbarnAfrika är att varje insamlad krona oavkortat går till hjälpar-betet i Sydafrika. Vi har inga administrativa avdrag. Skänker man 100 kronor kommer 100 kronor fram.


SkolbarnAfrika sociala arbete i Kapstaden sker i samverkan med Juliblee Charitable Trust.


SkolbarnAfrika var den första organisationen i Sverige som Skatteverket 2019 godkände som gåvomottagre för skattereduktion.


SkolbarnAfrikas verksamhet granskas årligen av R3 Revisionsbyrå Göteborg ABSkattereduktion


Den 3 oktober 2022 förlängde Skatteverket sitt godkännande av SkolbarnAfrika som gåvomottagare för skattereduktion t.o.m. den 31 december 2025. Skattereduktionen är 25 procent och man kan som mest få 3 000 kr mindre i skatt per år.

Några av våra sponsorer