Väkommen att kontakta oss

 

ORGANISATIONSNUMMER:

802458-7720


ADRESS:

Föreningen SkolbarnAfrika

Enehagsgatan 166

SE-441 57 Alingsås

Sweden


TELEFON

+ 46 (0)322 187 74

+ 46 (0)708 78 66 22


E-POST:

info@skolbarnafrika.se


PLUSGIRO:

59 23 45-3


BANKGIRO:

255-6033


SWISH:

0708-786 622


PAYPAL:

infor@skolbarnafrika.se


FÖR BETALNING FRÅN UTLANDET:

Bank: Nordea

IBAN: SE3095000099601805923453

BIC: NDEASESS


----------------------------------------------------------

SkolbarnAfrikas styrelse:

Claes-Olof Emgård Olsson, Alingsås (ordf.)

Elisabeth Bjufors Magnusson, Göteborg

Matida Emgård, Göteborg

Birgitta Westbacke, Helsingborg


Auktoriserad revisor:

Mikael Thorsson, R3 Revisionsbyrå Göteborg AB


Ansvariga för det löpande arbetet med SkolbarnAfrika:

Gunnel och Claes-Olof Emgård, Alingsås


Foto:

Gunnel Emgård


Senast uppdaterad:

2023-01-07

----------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse 2021

 

Verksamhetsberättelse 2020