Om Föreningen SkolbarnAfrika

 


Vad är SkolbarnAfrika?

Det är en ideell förening med säte i Alingsås. Den bildades 2011 och har organisationsnummer 802458-7720. Föreningen, som har ett 40-tal medlemmar och en styrelse med fyra ledamöter, har sitt årsmöte varje år under maj månad.

 

Vad är ändamålet med SkolbarnAfrika?

Det är att understödja barn och ungdomar i södra Afrika som lever under svåra sociala förhållanden och i stor fattigdom. Föreningen gör det genom utbildning, praktisk ansvars­träning och social fostran för att på så sätt utrusta unga människor för deras kommande uppgifter i livet.

 

Hur arbetar föreningen?

Genom stöd till olika projekt med inriktning mot barn och ungdomar, genom bidrag ekonomiskt till enskilda barns och ungdomars utbildning och förkovran samt genom scoutverksamhet, praktiskt arbete och socialt omsorgsarbete.


Får jag skattereduktion för min gåva till SkolbarnAfrika?

Ja!

Du får skattereduktion för alla gåvor på 200 kr eller mer vid varje tillfälle. Under ett år måste dina sammanlagda gåvor uppgå till minst 2 000 kr. Skattereduktionen är 25 procent av godkänt belopp och kan som högst bli 3 000 per år. Varje år i början av januari sänder vi ut kontrollavgifter till dem som får skattereduktion för sina gåvor. SkolbarnAfrika var den första organisationen i landet som Skatteverket 2019 godkände som gåvomottagare.

 

Hur mycket går bort i administration?

Ingenting!

Det kan låta märkligt men det unika med SkolbarnAfrika är att varje insamlad krona oavkortat går till verksamheten Sydafrika. Föreningen har inga administrativa kostnader. Föreningens omkostnader i form av porto, trycksaker, bokföring, bankavgifter etc. betalas dels av ett företaget Gemgård AB, dels av oss privat som arbetar med föreningen.

Andra nödvändiga omkostnader sponsras av företag. Den årliga revisionen görs av R3 Revisionsbyrå Göteborg AB och One.com i Malmö sponsrar domänavgift och hemsida.

 

Hur kan jag bäst kontrollera det?

Det kan du göra genom att ta del av föreningens årsredovisningar. Du kan också kontakta den auktoriserade revisorn vid Revisionsbyrån R3 i Göteborg.

 

Varför har föreningen inget 90-konto?

Det beror på att det kostar minst 5 000 kr per år att ha ett sådant konto. Det kan vi inte betala eftersom vår princip är 0 kronor i administration. Därför har vi inte heller något swish-nummer som börjar med siffrorna 123.

 

Vem gör allt jobb med föreningen?

Det finns en styrelse och en arbetande ordförande. Claes-Olof Emgård Olsson i Alingsås är föreningens ordförande. Tillsammans med makan Gunnel (de är båda pensionärer) sköter det löpande arbetet. De försöker också besöka verksamheten i Sydafrika (helt på egen bekostnad) för att ta del av hur arbetet bedrivs. Det ger dem värdefull information om verksamheten. En viktig del i arbetet är de nästan dagligen förekommande kontakterna med Sydafrika liksom regelbundna digitala möten.

 

Hur kan jag få mer information?

Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor. Vi sänder dig gärna våra informationsblad, våra stadgar, och våra årsredo-visningar. Skriv till infor@skolbarnafrika.se eller skicka ett sms till 0708-78 66 22.

 

Hur kan jag bäst stödja verksamheten?

Det kan du göra genom att bli månadsgivare (lägst 200 kr/månad), medlem (350 kr/år) eller gåvogivare (valfritt belopp).

Gå in under fliken SUPPORT så ser du vilka möjligheter som finns.

 

Kan jag själv bestämma hur min gåva skall användas?

Ja!

Du kan ge din gåva som ett generellt bidrag men också bestämma om det är ett speciellt projekt eller en särskild person som du vill stödja.

 

Får jag besked om att min gåva kommit fram?

Ja! Du får alltid ett tack och en bekräftelse från oss.

En ungdomsgrupp från Pathfinders på vanding i bergen runt Kapstaden