SUPPORT - Så kan Du hjälpa ossSponsorer


Så kan du hjälpa - som privatperson

- som medlem i föreningen

- som månadsgivare

- genom att skänka en valfri penninggåva

- genom en uppvaktning

- genom att sända en kondoleans

 

MEDLEM

Ett medlemskap i föreningen kostar 350 kr per år - alltså mindre än en krona per dag. Då får du information om vår verksamhet och du kan delta i våra årsmöten. Som månadsgivare blir du automatiskt medlem. Hela din medlemsavgift går direkt till hjälparbetet i Sydafrika.


MÅNADSGIVARE

Som månadsgivare betalar du en valfri summa per månad (lägst 200 kr). Du bestämmer själv hur länge du vill göra det. Och du kan välja vilken del av vårt arbetet du vill stödja; scouverksamheten, individstöd eller  något projekt. Det finns dessutom ungdomar som under en kortare tid kan behöva ett särskilt stöd för att komma vidare i sin livssituation.


GÅVA

Du är naturligtvis alltid välkommen att skänka en gåva till vårt arbete oavsett om det är en penninggåva eller en gåva i form av material, utrustning eller tjänster.


UPPVAKTNING

Du kan ge en gåva till SkolbarnAfrika som din present vid en högtids-dag, en gåva som består när blommorna vissnat och chokladen är slut. Du betalar en valfri summa  och får en vacker gratulation som du själv kan överlämna eller som vi kan skicka till jubilaren. 


KONDOLEANS

Du kan ge en gåva till SkolbarnAfrika vid ett dödfall eller en begrav-ning. Det blir ett fint minne för de efterlevande i sin sorg och saknad. Du betalar in en valfri summa och får sedan en stilfull kondoleans, på extra fint papper, som du kan skicka eller som vi kan överlämna.


JULGÅVA

Du kanske tycker det är jobbigt varje år med julklappar. Då kan du ge bort din julklapp som en julgåva till behövande barn i Sydafrika. Du får ett kort som berättar för mottagaren att din julklapp är en gåva till vårt hjälparbete.

Så kan du hjälpa - som företag


BLI SPONSOR

Som företagare kan du visa ditt samhällsengagemang och din etiska pro-fil genom att stödja vårt arbete. Det ger dig goodvill hos anställda, kun-der, affärskontakter och ute bland medborgare i samhället. Och det ger företaget konkurrensfördelar både affärsmässigt och opinionsmässigt. Och inte minst viktigt; företaget gör en behjärtansvärd insats som för-bättrar livsvillkoren för fattiga barn och ungdomar i Sydafrikas slum.


Ditt företag kan sponsra verksamheten med ett bestämt belopp under en angiven tid (t.ex. 5 000 kr per år under en treårsperiod). Man kan också göra arbetsinsatser eller ge tjänstegåvor. Ytterligare en möjlighet är ut-rustning av olika slag t.ex. programvaror, trycksaker, material till scout-verksamheten etc).

 

Skatteavdrag för din gåva


Den 1 juli 2019 återinfördes skatteavdrag för gåvor till vissa ideella ända-mål såsom t.ex. social hjälpverksamhet av det slag SkolbarnAfrika bedri-ver. Ett villkor är att mottagande organisation godkänts av Skatteverket. SkolbarnAfrika var den första oragnisationen i Sverige som godkändes som gåvomottagare (den 12 juli 2019) när de nya reglerna infördes.


  • Du får avdrag för 25 procent av gåvobeloppet.
  • Du måste ge minst 200 kr per gåvotillfälle.
  • Du måste ge minst 2 000 kr per år.
  • Maxbelopp som utgör underlag för avdrag är 12 000 kr per år. Skatteavdraget blir då 3 000 kr.

 

SkolbarnAfrika skickar varje år, i början av januari, ut en kontrolluppgift till gåvogivare vars gåvor omfattas av skattereduktionen. Minskningen av skatten görs sedan av Skatteverket.  

Sponsorer


Amido AB

Första Långgatan 22

413 27 Göteborg

www.amido.se


ByggRex i Väst AB

Marieholmsgatan 2

415 02 Göteborg

http://www.byggrex.se


Edison Solution AB

Box 198

221 00 Lund

http://edison.se


Gemgård AB

Utsiktsvägen 4

185 95 Vaxholm


One.com Group AB

Carlsgatan 3

211 20 Malmö


R3 Revisionsbyrå Göteborg AB

Mölndalsvägen 30 A

412 63 Göteborg

http://www.r3.se/


Vinden Secondhand

Maskingatan 6

441 39 Alingsås

http://vvv.vinden.org


Unga scouter

Fadderbarn

Köttaffär i kåkstaden Khayelitsha

Skänkta tygdockor som används vid samlingar

Spel med bandyklubbor från SkolbarnAfrika